Reklamace

Pokud potřebujete reklamovat zboží koupené u nás, pošlete nebo jiným způsobem doručte zboží spolu s kopií dokladu o koupi společně s podrobným popisem závady na naši Jabloneckou pobočku. Je vhodné zboží zaslat v originálním obalu nebo ve vyhovujícím přepravním obalu. Špatně zabalené, či poničené balíky nepřebíráme z přepravy z důvodu možného mechanického poškození produktu.

Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, vysušené, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné.

Prodejce je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny!

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou Kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady).
Pro popis vady výrobku doporučujeme využít Reklamační formulář.

Zboží nám doručte na adresu:
CYCOLOGY s.r.o.
Pražská 608/109
46601, Jablonec nad Nisou

O přijetí zboží do reklamace budete informováni mailem. Reklamace vyřizujeme v nejkratším možném čase, nejpozději však v zákonem stanovené lhůtě 30 dní.